Můžu zaplatit dluh ve splátkách?

Zaplatit dluh ve splátkách není v zásadě vyloučeno. Je však umožněno pouze těm dlužníkům, jejichž osobní a majetkové poměry nedovolují zaplatit dluh najednou nebo provést některý ze způsobů exekuce určených zákonem.

Hodláte-li požádat o možnost zaplatit svůj dluh ve splátkách, vyplňte Žádost o povolení splátek v exekuci (FO) (jste-li občan) nebo Žádost o povolení splátek v exekuci (PO) (jednáte-li za právnickou osobu). Nedílnou součástí této žádosti je Prohlášení o osobních a majetkových poměrech, které pravdivě vyplňte a doložte příslušnými listinami (např. přiložením rozhodnutí o přiznání sociálních dávek, důchodovým výměrem, potvrzením o invaliditě, pracovní smlouvou, právnická osoba posledním daňovým přiznáním apod.). Vyplněnou žádost zašlete na adresu úřadu. Po obdržení žádosti Vám pracovníci úřadu potvrdí přijetí žádosti a sdělí variabilní symbol pro provádění plateb.

Mějte na paměti, že pokud již byly vydány exekuční příkazy, není povolení splátek dluhu důvodem pro jejich zrušení.


Zaplatil jsem a co dál?

Provedení platby nemusíte úřadu nijak oznamovat ani e-mailem, ani telefonicky. Pokud jste se drželi pokynů pro zaplacení dluhu a platbu označili správným variabilním a specifickým symbolem, dojde k její automatické evidenci ve Vaší exekuci. Po provedení platby Vám budou automaticky poštou zaslány příslušné dokumenty, týkající se exekuce, nebo jejího skončení. Teprve po celkové úhradě dluhu a nákladů exekuce budou bance (příp. plátci mzdy, důchodu apod.) automaticky zaslány dokumenty k uvolnění blokovaných účtů. Operace může trvat několik dní (exekutorský úřad doručuje pokyn písemně do sídla banky). Není zapotřebí toto urgovat v úřadě, ani osobně ani telefonicky.

Poznámku v katastru nemovitostí o nařízené exekuci je možné vymazat teprve po současném splnění těchto podmínek: