Jak zaplatit dluh

Především je nutné znát správnou celkovou výši Vašeho dluhu. Pokud si nejste jisti, pošlete dotaz na výši dluhu na náš e-mail s uvedením spisové značky Vaší exekuce (024 EX .../..), jména, příjmení, rod.č. a trvalého bydliště. Upřednostněte dotaz e-mailem před telefonováním nebo osobní návštěvou úřadu. Ušetříte tím své peníze a vyhnete se obtížím s velmi vytíženou telefonní linkou našeho úřadu.

Pokud Vám prozatím nebyly doručeny žádné dokumenty, sdělte na náš e-mail existující poštovní adresu, na kterou je možno Vám doručit písemnosti. Pokud je tato adresa odlišná od adresy Vašeho trvalého bydliště, vyplňte a podepište Žádost o doručování písemností na adresu pro doručování, kterou co nejdříve zašlete na adresu úřadu. Výrazně tím urychlíte skončení exekuce.

Pokud hradí za povinného jeho dluh třetí osoba, je zapotřebí zaslat exekutorskému úřadu podepsané Prohlášení třetí osoby o úhradě dluhu za povinného.