Jednám prostřednictvím zástupce

Pokud Vás bude v exekuci zastupovat jiná osoba, je nezbytné, abyste ji vybavili řádnou plnou mocí. Připravili jsme pro Vás formulář plné moci pro zastupování v exekuci, jehož správné vyplnění zajistí, že Váš zástupce zjistí požadované informace v rozsahu, v jakém byste je dostali sami. Plnou moc je nutné založit do spisu soudního exekutora v originále, nebo v úředně ověřené kopii. Prosté kopie plné moci, plné moci zaslané faxem, plné moci zaslané e-mailem (neopatřené zaručeným elektronickým podpisem účastníka řízení), plné moci udělené pro jiná exekuční řízení, jakož i jiné nejasně formulované plné moci nemohou být v exekučním řízení akceptovány.

Plná moc musí být pracovníkům našeho úřadu k dispozici již při prvním jednání, popř. již při prvním telefonickém hovoru. Proto doporučujeme zaslat plnou moc úřadu v časovém předstihu, nebo ji předat Vašemu zástupci již při prvním osobním jednání.

Takto ne!