Osobní návštěva úřadu

Dovolujeme si Vás upozornit, že povinností exekutora není vést osobní jednání s účastníky exekučního řízení mimo jednání, která jsou předepsaná zákonem (občanským soudním řádem nebo řádem exekučním), typicky dražební a rozvrhová jednání. Proto Vám před návštěvou úřadu doporučujeme dát přednost dotazu na náš email.

Pokud se přeci jen rozhodnete nás navštívit, žádáme Vás, abyste náš úřad navštěvovali jen v úřední nebo pokladní hodiny. Před návštěvou úřadu se vždy přesvědčete o tom, že Vám budeme v tyto dny k dispozici. Může se totiž v ojedinělých případech stát, že úřad bude z technických důvodů uzavřen.

Při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržujte, prosím, následující pokyny:

Žádáme účastníky, aby při jednání s pracovníky našeho úřadu dodržovali zásady zdvořilého a slušného jednání. Hrubé jednání povinného dluhu nezbaví, pouze znásobí jeho postih případným trestním stíháním, přičemž v exekuci proti povinnému může pokračovat další exekutor.

Soudní exekutor ani pracovníci úřadu nenesou žádnou vinu na tom, že je proti povinnému vedeno exekuční řízení, a tudíž že toto řízení logicky působí povinnému jistou újmu na jeho právech. Exekutor je povinen podle pověření soudu činit procesní úkony k vymožení dluhu. Je absolutně vyloučeno, aby si účastník hrubým jednáním vůči pracovníkům exekutorského úřadu zjednal pro sebe jakoukoli výhodu nebo úlevu v exekučním řízení. Osoby, které se budou chovat hrubě nebo urážlivě, budou okamžitě vykázány z prostor exekutorského úřadu, a to i za asistence Policie ČR. Exekutor je úřední osobou a osoby ohrožující výkon jeho pravomoci mohou být stíhány za trestný čin „Násilí proti úřední osobě“ podle § 325 a § 326 trestního zákona.

Stejnou měrou pak zaručujeme účastníkům, jednajícím zdvořile, slušné chování ze strany pracovníků našeho exekutorského úřadu. Případné stížnosti na nevhodné chování některého z našich pracovníků je možné písemně zaslat na adresu úřadu.