Jak telefonovat do úřadu

Dovolujeme si Vás upozornit, že dotazy k exekuci mohou být prostřednictvím telefonu vyřízeny pouze v obecné rovině. Proto Vám doporučujeme Vaše dotazy k exekuci zaslat na náš e-mail, popř. poštou. Předejdete tak i obtížím z důvodu velké vytíženosti naší telefonní linky.

Dovolujeme si Vás také upozornit, že celý průběh telefonního hovoru je nahráván.

Pokud se přeci jen hodláte dotazovat na exekuci telefonicky, dodržujte následující pokyny:

Mějte prosím na paměti, že bez spisové značky Vám nemůžeme po telefonu poskytnout žádné informace!